Säkerhetsfunktionärer

Uthyrning av säkerhetspersonal:

  • Tillsyningsman A,- E och L.
  • Skydds- säkerhetsledare
  • Tågvarnare
  • Vägvakt
  • Elarbetsansvarig maskin&bana
  • Kopplingsledare